מתי רצוי לשתף מהנדס בפרויקט?

מהנדס ישתלב בפרויקט בשני מקרים:
הראשון-כאשר התכנון דורש הרחבת השטח הקיים. מה שמצריך הכנת בקשה להיתר בניה. הבקשה מותנית בחתימת מהנדס.
השני- במקרה שהתכנון מצריך שינוי קונסטרוקטיבי ויש מקום לבחון אלו תנאים הנדסיים נדרשים לשינוי.

Posted in: שאלות נפוצות